Palpabel

www.palpabel.nl is de bron van de volgende tekst

Hondenmassage, meer dan masseren alleen
Voor er gemasseerd kan worden komen er eerst nog een aantal andere zaken aan de orde:
* de anamnese
* de palpatie
* de observatie.
Voorafgaand aan de eerste massagesessie zorgt een masseur van Palpabel dat de hulpvraag van de klant duidelijk is. Met behulp van een anamneseformulier (uitgebreide vragenlijst) leren wij meer over de verwachtingen, de leefsituatie en de (medische) achtergrond van de hond. Uit dit formulier kunnen absolute en/of relatieve contra-indicaties naar voren komen.

Contra-indicaties zijn aandoeningen van de hond waardoor -tijdelijk- niet gemasseerd mag worden of alleen onder bepaalde voorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan net ingeënte honden of honden met koorts, hartproblemen of ernstige geestelijke overspanning. In sommige gevallen zal eerst goedkeuring van de dierenarts/specialist nodig zijn of wordt overleg gepleegd met de gedragsdeskundige.In de eerste sessie wordt een palpatie en een observatie uit.

Palpatie
Met een palpatie voelt de masseur het lichaam van de hond af op eventuele onregelmatigheden of ongemakken. Hiermee kijkt de masseur o.a. naar temperatuurverschillen, wat kan duiden op ontstekingen (warm) of slechte doorbloeding (koud), de conditie van de spieren (bv. zijn ze oppakbaar, indrukbaar), waar de hond zich liever niet laat aanraken, de kwaliteit van de vacht, de nagels en de slijmvliezen. Maar er zijn nog veel meer zaken waar tijdens de palpatie op gelet wordt.

Observatie
Tijdens een observatie kijkt de masseur o.a. naar de lichaamsbouw en lichaams(ver)houding van de hond. Denk hierbij bv. aan een holle/bolle rug, ingetrokken achterhand, is de linkerkant gelijk aan de rechterkant, staartgebruik, etc. Ook het gangwerk van de hond in stap, draf en galop wordt bekeken. Hiermee is onder meer te zien of de hond mank loopt of wat moeite heeft met het maken van bochtjes of een snelle start/stop. Dit kunnen allemaal indicatoren zijn voor onderliggende problemen.
Het doel van de palpatie en de observatie is dus aandachtsgebieden opsporen. Alles wat tijdens de palpatie/observatie geconstateerd wordt, wordt meegenomen in de behandeling, of het kan een reden zijn de klant (eerst) door te verwijzen naar een dierenarts of andere specialist.
De palpatie en/of observatie wordt ook (verkort) uitgevoerd in vervolgsessies. Het zijn beiden namelijk momentopnames.
En dan is het normaal gesproken eindelijk tijd voor de massage
Massage kan ingezet worden als gewoon ‘lekker ontspannend’, maar vooral ook doelgericht als je kijkt naar de hondensport, gedragsproblemen en lichamelijke ondersteuning. Herstel na blessures gaat sneller, gewrichtsproblemen en ouderdomsklachten worden draagbaarder, aanrakings- en gedragsproblemen worden sneller beter beheersbaar. Massage werkt en mag meer ‘gezien’ worden. Daartoe werken wij samen met de collega’s de komende jaren hard aan doorontwikkeling en bekendheid van hondenmassage.

Doelstellingen Palpabel
Het verder professionaliseren van de kwaliteit en de beroepsuitoefening van de Kynologisch Masseurs en Massagetherapeuten, staat bij ons hoog in het vaandel. Om dit te bereiken hebben we de volgende doelen opgesteld:
• het bevorderen en bewaken van de deskundige uitoefening en verantwoorde toepassing van de hondenmassages en massagetherapie;
• het bevorderen van de verdere beroepsontwikkeling;
• het behartigen van de belangen van BKMT Palpabel masseurs en massagetherapeuten;
• het bevorderen van de naamsbekendheid van hondenmassage in het algemeen en de beroepsvereniging in het bijzonder;
• erkenning bij gedragsspecialisten, medisch specialisten, beroepsgerelateerde organisaties en klanten.

Activiteiten
De beroepsvereniging Palpabel bereikt haar doelen door de volgende activiteiten te ondernemen:
• het hanteren en actueel houden van het beroepsprofiel;
• het hanteren van het licentiereglement, zodat deelname aan de beroepsvereniging Palpabel een waarborg voor vakbekwaamheid betekent;
• het bevorderen van intervisie tussen leden onderling;
• het gezamenlijk ondernemen van activiteiten voor evenementen
• het opfrissen van kennis en vaardigheden aan de hand van bijscholing;
• het controleren op jaarlijkse bij- en nascholing;
• het geven van voorlichting over massage(therapie).